ẢNh đại diện

Dịch vụ

Tuyến 3 : Hải Phòng - Kiến An - Bến xe Yên Nghĩa theo đường cao tốc 5B

Ngày: 26-12-2018 02:06:47 | Lượt xem: 8439

Từ ngày 06 tháng 09 năm 2017 xe khách Ô Hô tăng chuyến và thay đổi lộ trình như sau: -12 Chuyến/24 lượt/ngày -Đi theo đường cao tốc 5B, Liên tục từ 4h50 - 18h50

Lộ trình: Khu vực Vàm Láng➡️Tiên Lãng➡️Hòa Bình➡️Cầu Cựu ➡️đi cao tốc 5B Hà Nội Hải Phòng➡️bến xe Gia Lâm và ngược lại

Công ty TNHH Thương mại Đoàn Xuân (Xe khách Ô Hô)

Địa chỉ: Văn phòng 604 Trường Chinh - Kiến An - Hải Phòng

Tel: 0225.627.8888 - 0976.995.995

Hotline: 1900.066.646

Facebook: Xe khách Ô Hô Hà Nội Hải Phòng

Website: www.xeoho.vn


Thư viện video