Danh sách các tuyến xe khách của ôhô !

Gia Lâm Đi Cao Tốc 5 B
STTBến điBến đếnLoại xeSố chuyếnGiá véGiờ chạyMua vé
1 An Lão - Kiến An - Niệm Nghĩa - Cầu RàoGia lâm Ghế Ngồi28 chuyến / ngày80.000 đ/vé
Xem »
Chi tiết tuyến xe
STT HẢI PHÒNG ĐI HÀ NỘI VỀ
NGÃ 5 Kiến An đi SỐ 8 TRƯỜNG CHINH (Sát chân cầu Niệm) CỐNG ĐÔI AN TRÀNG RUỒN QUANG THANH GIA LÂM ĐI CAO TỐC 
1 4h00 4h10 4h20 4h25 4h30 4h35 6h00
2 4h30 4h40 4h50 4h55 5h00 5h05 6h30
3 5h00 5h10 5h20 5h25 5h30 5h35 7h00
4 5h30 5h40 5h50 5h55 6h00 6h05 7h30
5 6h00 6h10 6h20 6h25 6h30 6h35 8h00
6 6h30 6h40 6h50 6h55 7h00 7h05 8h30
7 7h00 7h10 7h20 7h25 7h30 7h35 9h00
8 7h30 7h40 7h50 7h55 8h00 8h05 9h30
9 8h00 8h10 8h20 8h25 8h30 8h35 10h00
10 8h30 8h40 8h50 8h55 9h00 9h05 10h30
11 9h00 9h10 9h20 9h25 9h30 9h35 11h00
12 9h30 9h40 9h50 9h55 10h00 10h05 11h30
13 10h00 10h10 10h20 10h25 10h30 10h35 12h00
14 10h30 10h40 10h50 10h55 11h00 11h05 12h30
15 11h00 11h10 11h20 11h25 11h30 11h35 13h00
16 11h30 11h40 11h50 11h55 12h00 12h05 13h30
17 12h00 12h10 12h20 12h25 12h30 12h35 14h00
18 12h30 12h40 12h50 12h55 13h00 13h05 14h30
19 13h00 13h10 13h20 13h25 13h30 13h35 15h00
20 13h30 13h40 13h50 13h55 14h00 14h05 15h30
21 14h00 14h10 14h20 14h25 14h30 14h35 16h00
22 14h30 14h40 14h50 14h55 15h00 15h05 16h30
23 15h00 15h10 15h20 15h25 15h30 15h35 17h00
24 15h30 15h40 15h50 15h55 16h00 16h05 17h30
25 16h00 16h10 16h20 16h25 16h30 16h35 18h00
26 16h30 16h40 16h50 16h55 17h00 17h05 18h30
27 17h00 17h10 17h20 17h25 17h30 17h35 19h00
28 18h00 18h10 18h20 18h25 18h30 18h35 19h30
Liên hệ

Liên hệ đặt vé ngay:

Tại Hải Phòng: 0225.627.88.88

Tại Bến xe Gia Lâm: 0976.995.995

Face book: xe khách ô hô Hà Nội - Hải Phòng

Website: www.xeoho.vn