Danh sách các tuyến xe khách của ôhô !

Gia Lâm đi quốc lộ 5 A
STTBến điBến đếnLoại xeSố chuyếnGiá véGiờ chạyMua vé
1Gia Lâm QUÝ CAO - RUỒN - KIẾN AN - HẢI PHÒNG - HẢI DƯƠNG - HƯNG YÊN - BX GIA LÂM Nghế Ngồi1870.000 đ/vé
Xem »
Chi tiết tuyến xe
STT HẢI    PHÒNG   ĐI HÀ  NỘI  VỀ
Quý Cao đi NGÃ 5 Kiến An đi QUÁN TRỮ Đường vòng cầu Niệm GIA LÂM đi QL5
1 4h00 4h30 4h35 4h45 04h30
2 5h00 5h30 5h35 5h45 06h10
3 5h30 6h00 6h05 Vòng qua Lê Duẩn đi lối Rế 07h30
4 6h00 6h30 6h35 6h45 08h30
5 6h45 7h15 7h20 7h30 09h15
6 7h30 8h00 8h05 8h15 09h50
7 8h00 8h30 8h35 8h45 10h20
8 9h00 9h30 9h35 9h45 11h20
9 10h00 10h30 10h35 10h45 12h30
10 11h00 11h30 11h35 11h45 13h30
11 12h00 12h30 12h35 12h45 14h00
12 13h00 13h30 13h35 Vòng qua Lê Duẩn đi lối Rế 15h00
13 14h00 14h30 14h35 14h45 15h30
14 14h30 15h00 15h05 15h15 16h20
15 15h00 15h30 15h35 15h45 17h30
16 16h00 16h30 16h35 16h45 18h00
17 17h00 17h30 17h35 17h45 19h00
18 18h00 18h30 18h35 18h45 21h20
Liên hệ

Liên hệ đặt vé ngay:

Tại Hải Phòng: 0225.627.88.88

Tại Bến xe Gia Lâm: 0976.995.995

Face book: xe khách ô hô Hà Nội - Hải Phòng

Website: www.xeoho.vn