Danh sách các tuyến xe khách của ôhô !

Hà Đông
STTBến điBến đếnLoại xeSố chuyếnGiá véGiờ chạyMua vé
1Kiến An - An Lão - Tiên LãngYên Nghĩa Hà đông 12 chuyến / ngày80.000 đ/vé
Xem »
Chi tiết tuyến xe
STT HẢI PHÒNG ĐI GIỜ HÀ NỘI VỀ
Ngã 5 Quán Trữ Chân Cầu Niệm Cống Đôi An Tràng Ruồn Quang Thanh Yên Nghĩa
1 5h00 5h05 5h10 5h20 5h25 5h30 5h35 7h00
2 5h45 5h50 5h55 6h05 6h10 6h15 6h20 8h00
3 6h45 6h50 6h55 7h05 7h10 7h15 7h20 9h30
4 7h45 7h50 7h55 8h05 8h10 8h15 8h20 10h30
5 8h45 8h50 8h55 9h05 9h10 9h15 9h20 11h30
6 9h45 9h50 9h55 10h05 10h10 10h15 10h20 12h30
7 11h45 11h50 11h55 12h05 12h10 12h15 12h20 13h30
8 12h45 12h50 12h55 13h05 13h10 13h15 13h20 14h30
9 13h45 13h50 13h55 14h05 14h10 14h15 14h20 15h20
10 14h45 14h50 14h55 15h05 15h10 15h15 15h20 16h20
11 15h45 15h50 15h55 16h05 16h10 16h15 16h20 17h20
12 16h45 16h50 16h55 17h05 17h10 17h15 17h20 18h20
Liên hệ
2Ngã 5 Kiến An - Quán Trữ - Cống Đôi - An Tràng - Ruồn - KênhYên Nghĩa Ghế ngồi12 chuyến / ngày80.000 đ/vé
Xem »
Chi tiết tuyến xe
STT HẢI PHÒNG ĐI GIỜ HÀ NỘI VỀ
Ngã 5 Quán Trữ Chân Cầu Niệm Cống Đôi An Tràng Ruồn Quang Thanh Yên Nghĩa
1 5h00 5h05 5h10 5h20 5h25 5h30 5h35 7h00
2 5h45 5h50 5h55 6h05 6h10 6h15 6h20 8h00
3 6h45 6h50 6h55 7h05 7h10 7h15 7h20 9h30
4 7h45 7h50 7h55 8h05 8h10 8h15 8h20 10h30
5 8h45 8h50 8h55 9h05 9h10 9h15 9h20 11h30
6 9h45 9h50 9h55 10h05 10h10 10h15 10h20 12h30
7 11h45 11h50 11h55 12h05 12h10 12h15 12h20 13h30
8 12h45 12h50 12h55 13h05 13h10 13h15 13h20 14h30
9 13h45 13h50 13h55 14h05 14h10 14h15 14h20 15h20
10 14h45 14h50 14h55 15h05 15h10 15h15 15h20 16h20
11 15h45 15h50 15h55 16h05 16h10 16h15 16h20 17h20
12 16h45 16h50 16h55 17h05 17h10 17h15 17h20 18h20
Liên hệ
3Vàm Láng - Bưu Điện Tiên Lãng - Hoà Bình - Quý CaoYên Nghĩa Hà đông 2480.000 đ/vé
Xem »
Chi tiết tuyến xe
 STT  GIỜ HẢI PHÒNG ĐI  GIỜ HÀ NỘI VỀ 
Vàm Láng Bưu Điện Tiên Lãng Hoà Bình Quý Cao Tứ Kỳ Ngã 4 BX Hải Tân - HD BX Yên Nghĩa về
1   4h30 4h40 4h45 5h00 5h20 5h35
2       5h00 5h15 5h35 6h25
3   5h00 5h10 5h15 5h30 5h50 7h30
4   5h30 5h40 5h45 6h00 6h20 8h15
5   6h00 6h10 6h15 6h30 6h50 8h30
6   6h30 6h40 6h45 7h00 7h20 9h00
7   7h00 7h10 7h15 7h30 7h50 9h50
8   7h30 7h40 7h45 8h00 8h20 10h10
9   8h00 8h10 8h15 8h30 8h50 10h55
10   8h30 8h40 8h45 9h00 9h20 11h40
11   9h00 9h10 9h15 9h30 9h50 12h05
12   10h00 10h10 10h15 10h30 10h50 12h40
13   11h30 11h40 11h45 12h00 12h20 13h35
14   12h00 12h10 12h15 12h30 12h50 14h40
15 12h20 12h45 12h55 13h00 13h15 13h35 15h00
16   13h00 13h10 13h15 13h30 13h50 15h30
17   13h30 13h40 13h45 14h00 14h20 16h05
18   14h00 14h10 14h15 14h30 14h50 16h40
19   14h30 14h40 14h45 15h00 15h20 17h00
20   15h00 15h10 15h15 15h30 15h50 17h30
21   15h30 15h40 15h45 16h00 16h20 18h00
22   16h00 16h10 16h15 16h30 16h50 18h30
23       17h00 17h15 17h35 19h00
24 17h30 18h00 18h10 18h15 18h30 18h50  
Liên hệ

Liên hệ đặt vé ngay:

Tại Hải Phòng: 0225.627.88.88

Tại Bến xe Gia Lâm: 0976.995.995

Face book: xe khách ô hô Hà Nội - Hải Phòng

Website: www.xeoho.vn